Protecció de dades

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT 
INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE
D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis 
de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant 
LSSICE), NURACAR, SL manifesta que el domini www.nuracar.com 
es propietat de NURACAR, SL , amb CIF B-07702723, i amb domicili 
a C. Mallorca, n.1, 2º 2ª , 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears 
).
Que NURACAR, SL consta inscrita al Registre Mercantil de Balears, al 
Tom 1220, Foli 206, Fulla PM-19.127. Inscripció 1ª 
NURACAR, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús 
incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves 
pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, NURACAR, 
SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, 
integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es 
contenen en les seves pàgines d'Internet. 
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de NURACAR, 
SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament 
qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els 
continguts i informació no vinculen a l’ esmentada corporació ni 
constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, 
doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu 
i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de NURACAR, SL poden contenir 
enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta 
no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en 
pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari
i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat
exclusiva de NURACAR, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte 
de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge
o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el 
consentiment exprés de NURACAR, SL .
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, 
sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el 
disposat en aquest avís legal.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves 
dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan 
incorporades en un fitxer responsabilitat de NURACAR, SL , CIF: B-
07702723, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació 
negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran 
transmeses a terceres persones. 
En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat 
de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/
o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, 
petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI 
i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de 
l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts 
que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) 
Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les 
àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI 
té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció 
de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant 
això, NURACAR, SL no es responsabilitza que la desactivació de les 
mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que NURACAR, SL 
ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de 
caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li 
informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves 
dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els 
fitxers de NURACAR, SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir 
els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc 
Web. 
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, 
pot dirigir-se a: C. Mallorca, n.1, 2º 2ª , 07760 Ciutadella de Menorca 
(Illes Balears ), o bé, enviar un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la  
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de NURACAR, SL . Els drets de Propietat 
Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, 
de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la 
seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que 
s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre 
adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, 
tret que expressament s'especifiqui altra cosa. 
Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol 
producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són 
marques degudament registrades per NURACAR, SL , per les seves 
societats filials i/o dominades o per tercers. 
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu 
legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part 
d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans 
legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan 
destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que 
accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de NURACAR, SL 
l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la 
responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els 
continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda 
prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, 
contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització 
per escrit de NURACAR, SL 
NURACAR, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. 
L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. 
NURACAR, SL poseeix tots els drets de propietat industrial i 
intelectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ 
aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi 
i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu 
llenguatge a un altre codi o llenguatge.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació 
espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per 
a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, 
aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva 
acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, 
renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei 
d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització.